21. júla 2024

Pravidlá florbalového turnaja

1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja – súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia mať 15-30 rokov. V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

3. Družstvo môžu tvoriť aj ligoví hráči, ale na ihrisku môže byť iba jeden. Tím je povinný uviesť túto skutočnosť v súpiske. Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z turnaja.

4. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a bude uverejnený spolu s vylosovaním turnaja.

5. Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu.

6. Vstup na palubovku v obuvi len s bielou podrážkou!

7. Družstvo musí mať dresy (tričká) rovnakej farby!

8. Na rozcvičenie usporiadateľ loptičky neposkytuje.

9. Na ihrisku musí byť minimálne 1 dievča.

10. Tím tvorí minimálne 6 hráčov, maximálne 10 hráčov.

11. Zápas sa hrá na čas. Upresnenie dĺžky času bude v deň turnaja, v závislosti na počet tímov a systém turnaja.

12. Hrá sa systémom piatich hráčov v poli a jeden brankár. Strieda sa hokejovým spôsobom.

13. Neslušné a nešportové správanie bude penalizované vylúčením hráča na 2 minúty.

14. Pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie: vzájomný zápas, rozdiel celkového skóre, počet strelených gólov, menší počet udelených žltých a červených kariet. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný los.. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný lós.

15. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu (5:0).

16. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.

17. Organizátor nezabezpečuje hokejky ani brankársku výstroj, každé družstvo si náčinie zabezpečuje samostatne.

Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu „fair-play“.

One thought on “Pravidlá florbalového turnaja

Comments are closed.