21. februára 2024

BOHU NA RODINE ZÁLEŽÍ

Zamyslenie na Nedeľu Sv. Rodiny „B“, sviatok, Lk 2, 22-40

 Drahí mladí priatelia! Prežívame sviatočnú vianočnú atmosféru. Boh sa stal jedným z nás v osobe stelesnenej Božej lásky, v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Tešíme sa z tohto vzácneho Božieho daru. Dnes prežívame sviatok Sv. rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa. Rodina, tvorená mužom-manželom a ženou- manželkou spolu s ovocím ich vzájomnej lásky-deťmi, je základom každej jednej ľudskej spoločnosti. Boh sám prišiel na tento svet do ľudskej rodiny, keď sa narodil ako malé bezbranné dieťa. Tým Boh ukázal, že mu na ľudskej rodine naozaj veľmi záleží.

V tomto náročnom čase pandémie koronavírusu nás Boh chce potešiť a zároveň povzbudiť každú jednu ľudskú rodinu, úplnú i neúplnú. Boh miluje každého jedného z nás, jemu na nás záleží. Jemu záleží na ľudskej rodine. Preto k nám zostúpil z nebies v určenom milostivom čase. Ďakujme dnes, keď sme doma, za našich rodičov, starých rodičov a súrodencov, že nám ich dobrotivý Pán Boh daroval, buďme im vďační za lásku, starostlivosť, obetu a svedectvo živej viery. Prajem nám všetkým milostivé a požehnané vianočné sviatky, sviatky Božej i tej ľudskej rodiny.