24. mája 2024

Boží prst v mojom živote

Hriešnici sa stavajú do pozície sudcov Boha i človeka, avšak Boh v Kristovi odsúdil hriech a postavil sa do pozície záchrancu hriešnika. Všetci odchádzajú s víťazstvom. Nad zlobou farizejov víťazí Ježišova pravda, nad hriechom cudzoložnice víťazí Ježišovo milosrdenstvo a sám Kristus sa už tu zjavuje ako budúci víťaz nad smrťou a hriechom.
V tejto pasáži teda môžeme na 5.pôstnu nedeľu prijať radostné posolstvo evanjelia, že Boh chce každého priviesť k víťazstvu skrze svojho syna Ježiša Kristus. Je len na nás, nakoľko dovolíme Ježišovi, aby v nás v zvíťazil svojou pravdou a milosrdenstvom. Všetko to bude závisieť od našej vôle stotožniť svoj život s Božími pravdami obsiahnutými v Zjavení a prijatí odpustenia a odčinenia našich hriechov v Ježišovej smrti a vyliatí krvi skrze Ježišovu smrť a triskajúce pramene Jeho milosrdenstva.

Pomaly vstupujeme do bezprostrednej prípravy Veľkej noci počas ktorej chce Boh vykonať veľké skutky víťazstva v nás samých. Nenechajme si preto v najbližšie dni odviesť pozornosť od podstatných udalostí našej osobnej spásy. Náš začiatok bude tkvieť v dobrej a úprimnej príprave na veľkonočnú spoveď, v ktorej v nás Boh zvíťazí svojou pravdou a milosrdenstvom. Podá nám ruku a my budeme môcť prežiť Božiu blízkosť v našom srdci. Tak ako v dnešnom evanjeliu Ježiš píše do piesku, tak aj v tomto veľkonočnom období chce Boh vpísať lásku do tvojho srdca.

Ivana