24. júna 2024

DIABLOVE POKUŠENIA

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu „B“; Mk 1, 12-15

Drahí mladí priatelia! V evanjeliu sv. Marka na dnešnú 1. pôstnu nedeľu sme počuli o tom, ako „Duch hnal Pána Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali“ (porov. Mk 1, 12-13). Pán Ježiš sa išiel pripraviť na púšť na svoje veľké poslanie a misiu, ktorú mu zveril nebeský Otec, aby všetkým ľuďom hlásal radostnú zvesť evanjelia, aby za nás zomrel ťažkou a potupnou smrťou na kríži za naše hriechy, aby napokon zvíťazil nad zlým duchom, hriechom a smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním nám otvoril brány neba. Na túto mimoriadnu nebeskú misiu sa chcel Pán Ježiš práve v tichu a samote púšte dôkladne pripraviť. Avšak ktosi mu to chcel prekaziť. Bol to zlý duch, diabol a satan, ktorý ho pokúšal, aby zmaril toto jeho poslanie i misiu. Apoštol sv. Ján vo svojom Prvom liste píše: „A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.“ (1 Jn 3, 8) Pán Ježiš práve na to prišiel na svet, aby nás oslobodil z moci zlého ducha a diabla. Veľakrát to dokázal svojimi zázrakmi a exorcizmami, keď z ľudí vyháňal zlých duchov.

Drahí mladí priatelia! No Pán Ježiš Kristus pokušeniam zlého ducha nepodľahol, ale nad nimi zvíťazil. A tým nám zanechal príklad, ako my máme denne premáhať pokušenia vo svojich vlastných životoch, lebo aj my sme dennodenne vystavení vplyvu zlého ducha, diabla a satana, nášho úkladného nepriateľa. Stále na nás číha, núka nám sladké pokušenia a zvádza nás na hriech. Niekedy týmto pokušeniam od zlého podľahneme a padneme. Inokedy pokušenia premôžeme a zvíťazíme. Dôležite však je bojovať a nikdy sa nevzdávať. I keď znovu podľahneme pokušeniam a budeme padať aj do tých istých hriechov. Neznechucujme sa! Hlavu hore a vždy je tu Boh, Pán Ježiš, ktorý nám chce vždy znova a znova odpustiť. Čaká nás s vždy otvorenou milosrdnou náručou. Chce nás pohladiť, privinúť k sebe a odpustiť nám. Boh nás má rád. Pánu Ježišovi na nás veľmi záleží. Dáva nám spôsoby, ako sa očistiť od našich hriechov. Je to vo sviatosti zmierenia pri svätej spovedi, pri spytovaní svedomia, v ľútosti srdca, vo svätom prijímaní a mnohých iných kajúcich úkonoch. A zároveň nám Boh a jeho Syn a náš Pán,  Ježiš Kristus, dáva liek i recept na každé jedno pokušenie od zlého. Sú to práve tri kajúce spôsoby: modlitba, pôst a almužna, ktoré máme pestovať a praktizovať aj v tomto pôstnom období.

Už sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, kedysi povedal: „Diabol je ako pes na dlhej reťazi, ktorý sa z nej nemôže odtrhnúť. Ak nevkročíme na jeho územie a teritórium, nemáme sa čoho obávať.“ A sv. Anton, pustovník, zase povedal: „Pokušenie je ako búrka, ktorá núti strom zapúšťať korene hlbšie.“ Bdejme teda a buďme pevní vo viere, aby sme čo najmenej podľahli pokušeniam zlého. Prajem nám všetkým bdelý, no milostivý pôstny čas.