24. mája 2024

Kde je Duch Svätý?

Zamyslenie na slávnosť Najsvätejšej Trojice,

Jn 3, 16-18

V dnešnom evanjeliu zo slávnosti Najsvätejšej Trojice počúvame: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Evanjelium nás znova upriamuje na to, že môžeme mať RADOSŤ zo spásy, ktorú máme vďaka Ježišovej obete. Pri tejto vete si však možno kladieme jednu otázku. Hovorí sa tu o Otcovi, ktorý dal svojho Syna, aby nikto z nás nebol stratený. Ale kde je Duch Svätý?

A hoci by sa zdal skrytý, predsa tam je. Prvá časť citátu hovorí: „Boh tak miloval svet…“.  Duch Svätý je LÁSKA. Boží Duch je Duchom lásky, ktorá napĺňa, posväcuje, zjednocuje a tvorí. Vďaka Láske Otca prišiel na svet Syn, aby nás vykúpil. A my vďaka Duchu Svätému môžeme skutočne milovať Boha, svojich blížnych aj seba. Ak naša láska nemá byť „premenlivá ako počasie“, musí byť jej zdrojom Duch Svätý. Duch Svätý utvára v nás všetko dobro, všetko čo je Božie.

V prvom čítaní dnes Mojžiš hovorí Bohu: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“ Hoci bol Mojžiš starozákonným prorokom, jeho vzťah k Bohu bol taký blízky, že dôveroval milosrdenstvu svojho Pána. O čo viac my, ktorým Ježiš zoslal Ducha Svätého môžeme dôverovať Bohu Otcovi, ktorý nás volá k POKÁNIU, teda zmene nášho života. Aj pri nej je Duch Svätý pomocou a inšpiráciou.  V modlitbe sa pýtajme: „Čo mám ešte na sebe meniť?“

Dnešné evanjelium hovorí: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Naše nedokonalosti neznižujú našu hodnotu v očiach Boha. Duch Svätý nás učí láske k sebe samým, ukazuje nám pravdu o nás a zároveň upriamuje našu pozornosť ďalej. Spisovateľ C. S. Lewis hovorí: „POKORA neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej.“

Duch Svätý nás učí byť pozornými a citlivými voči potrebám tých, ktorí sú okolo nás. Pomáha vytvárať JEDNOTU. Bez pomoci Ducha Svätého by sme mohli ostať v „ulite“ vlastných predstáv, myšlienok, túžob.  Vďaka Duchu lásky sa otvárame Božím predstavám, Jeho obrazu o našich blížnych.

Sv. Pavol nám dnes hovorí: „Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ Modlime sa a rozjímajme dnes nad vzťahom Otca, Syna a Ducha Svätého. Prosme ich o milosť tvoriť a prežívať skutočný a pravdivý vzťah lásky voči Bohu, blížnym a sebe samým.