24. júna 2024

Nie nútení, ale pozvaní! :)

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu/B – Jn 15, 9-17 (ale i Jn 15, 1-8)

Milí mladí priatelia! Už asi všetci zažili veľmi príjemnú skúsenosť, keď nás niekto pozval na svadbu. Je to veľmi silné gesto či prejav priateľstva a dôvery, keď sme pre niekoho takto vzácni, že chce, aby sme boli účastní jeho „Veľkého dňa“. Pozvanie na svadbu je taktiež veľkým prejavom lásky dvoch mladých ľudí, ktorí sa chcú v daný večer podeliť o tú najväčšiu radosť s najbližšími ich srdcu. Keď sa na to pozrieme ešte detailnejšie zistíme, že pri pozvaní na svadbu dostávame malú obálku, v ktorej je vložené oznámenie o udalosti sobáša a k nemu je priložený malý papierik s nápisom: „Pozývame Vás aj k slávnostne stolu“, s dodatkom „na tomto telefónnom čísle nám prosím potvrďte svoju účasť, prípadne neúčasť“. Týmto sa nádherne podčiarkuje, že snúbenci na svoj veľké deň a hostinu nikdy nenútia, ale pozývajú! 🙂

S takýmto pozvaním sa stretávame aj pri počúvaní Božieho slova dnešnej nedele, kde môžeme v každom z čítaní veľmi silno vnímať Božie obrovské pozvanie či povolanie k tomu najvznešenejšiemu, najkrajšiemu i najdôležitejšiemu – k Láske, aby v nás bola Božia radosť a aby naša radosť bola úplná! (porov. Jn 15, 11n.)

Je dôležité povedať, že tieto Ježišove slová sú len pokračovaním podobenstva o viniči z minulej nedele, ktoré je úzko späté s ustanovením Eucharistie a pozvaním k jej prijímaniu. Toto pozvanie môžeme vnímať v dvoch paralelných výzvach Ježiša z minulej, ale i dnešnej nedele: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ostaňte (teda) v mojej láske“. (Jn 15, 4.9) A tak skrze pozvanie k prijímaniu Ježišovho Tela a Krvi sme vlastne pozvaní k prijatiu Božej lásky, ktorá je tejto Sviatosti reálne prítomná, a cez ňu chce byť prítomná i v nás. A preto nie nadarmo hovoríme Eucharistii: Sviatosť Lásky, Hostina Lásky, či dokonca  Srdce Cirkvi. A asi najkrajšie a najvýstižnejšie to vyjadril už bl. Fulton Sheen, keď o Eucharistii povedal: „Najväčší príbeh lásky ukrytý v najmenšej bielej Hostii“. Áno, jedine v Eucharistii môžeme s istotou prijímať stelesnenú Božiu lásku v osobe Ježiša Krista! Takto sa pre nás skutočne Eucharistia stáva „diaľnicou do neba“ (bl. Carlo Acutis) Alebo, ináč povedané diaľnicou k prežívaniu a prijatiu Božej lásky.

Avšak v oblasti tohto praktizovania viery sa často stretávame s otázkou: „A to naozaj musím?“ Odpoveď znie: Nemusíš, ale si pozvaní! 🙂 Boh ti dáva slobodu, ale bude nanajvýš zarmútený, ak jeho pozvanie na Hostinu neprijmeš. Presne tak, ako by si ty bol smutný z toho, ak by bezdôvodne tvoj najlepší priateľ odmietol tvoje pozvanie na svadbu či inú veľmi vzácnu chvíľu. Boh teda nikoho nenúti, ale pozýva! Lebo „Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ (Zjv 19, 9)

A tak už vyše 2000 rokov v slovách Premenenia „Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás… Vezmite a pite všetci, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás“ každodenne zaznieva na oltároch celej Cirkvi Ježišovo pozvanie k prijímaniu jeho lásky v prijímaní tejto Sviatosti Božej lásky. Prijmime toto pozvanie a staňme sa dedičmi večného kráľovstva Lásky už dnes! V tomto Duchu prajem aj požehnané prežitie tejto nedele. 🙂

Jakub