21. júla 2024

Plnenie prikázaní – Láskamer

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu, Jn 14, 15-21

Drahí mladí priatelia! Predstavme si takú vymyslenú situáciu, keby na svete existoval taký digitálny prístroj, ktorým by sa merala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký „láskamer“. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky by to v našom ľudskom i duchovnom živote ukazovalo?

V dnešnom úryvku z Evanjelia podľa sv. Jána nám však Pán Ježiš dáva taký pomyselný „láskamer“ na meranie našej lásky k nemu, teda k Pánu Bohu i našim blížnym. Opäť sa akoby nachádzame vo večeradle na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri. Pán Ježiš ďalej poučuje svojich učeníkov, apoštolov a zanecháva im usmernenia lásky, ako múdro, dobre a správne žiť. Hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14, 15) A na konci dodáva: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn 14, 21) Teda, dodržiavanie Božích a Ježišových prikázaní je samotným prejavom lásky k Pánu Ježišovi a aj k našim blížnym.

Najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. To je tá najkrajšia ľudská vlastnosť – milovať. Ak aj my milujeme Boha, budeme sa snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a jeho milovali. A ak milujeme našich blížnych, podelíme sa s nimi s dobrom, ktoré vlastníme. Pomôžeme im, ak nás o ňu požiadajú. Darujeme im svoju lásku, lebo ako čítame vo Svätom písme: „Láska rozdávaním rastie“. A na inom mieste stojí, že „naplnením zákona je láska“. Veď už veľký cirkevný učiteľ a biskup v Hippo sv. Augustín raz povedal peknú myšlienku: „Miluj a rob, čo chceš!“ Čo tým myslel? Azda to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my ozajstne milujeme, hocičo, čo budeme robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i druhých.

Drahí mladí priatelia! Poprajme si spoločne, aby ochotným a radostným plnením Božích prikázaní v nás neustále rástla Božia i ľudská láska, lebo len láskou dokážeme zmeniť svet k lepšiemu. Snažme sa robiť denne malé, drobné veci s veľkou láskou a zmeníme svet. Lebo len láskaví ľudia, plní lásky môžu zmeniť svet. Milujme preto aj my Boha i ľudí s väčšou láskou, lebo, ako povedal sv. Ján z Kríža: „Na konci nášho života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.“