24. mája 2024

Prijmite Ducha Svätého

Zamyslenie na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce), Jn 20, 19-23

„Pokoj Vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“

V dnešnú nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa skúsme zamyslieť nad treťou božskou osobou – Duchom Svätým v našom živote. Kto je pre teba Duch Svätý?

Pozrime sa bližšie na učeníkov z dnešného evanjelia. Po udalostiach umučenia a ukrižovania Ježiša Krista sú plní strachu. Evanjelista Ján píše:  Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,“ naskytá sa nám otázka: čoho sa učeníci boja? Je to strach z toho, že sa im Židia vysmejú, boja sa zanechať svoje predstavy o Mesiášovi, sú rezignovaní z toho, že sa im zrútili ich životné plány, lebo Ježiš Kristus je mŕtvy?

Ako ďalej evanjelista Ján uvádza, tak do tejto atmosféry uzavretia, strachu, beznádeje a sklamania vstupuje Ježiš Kristus. A to nie hocijako, nie iba na okraj, ale doprostred. Ježiš Kristus je ten, ktorý sa stavia do tejto situácia ako Zmŕtvychvstalý a Víťazný Priateľ a hovorí: „Pokoj vám!“ A v tej chvíli sa mení strach na radosť z prítomnosti Pána. To je to, čo spôsobuje Duch Svätý, mení strach a beznádej, na radosť a nádej. To je ten prúd lásky medzi Otcom a Synom.

Čo nasleduje potom? Ježiš odovzdáva Ducha Svätého učeníkom slovami: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Dobrou správou je to, že Duch Svätý tu už je a je ten istý, ako bol pred vyše 2000 rokmi. Je len na nás, či mu dáme šancu. Je na nás, či ho prijmeme.  Je na každom jednom z nás, či dovolíme Božej láske, aby nás prenikla a voviedla nás do novej dimenzie života, v ktorom nám nebude diktovať strach, ale radosť z toho, že vieme, že náš Pán je živý. Je na nás, či dovolíme Duchu Svätému, aby viedol náš život. Je na nás, či budeme rozvíjať talenty a dary, ktoré nám Otec dal s pomocou Ducha Svätého alebo bez Neho. Je na nás, aký život si vyberieme, či to bude život plný strachu a uzavretia alebo život v radosti, lebo Božie slovo je v tom jasné a hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5)

Bez Ducha Svätého nemôžme nič urobiť. Sme povolaní k tomu, aby sme žili radostný život v moci Ducha Svätého. Dovoľ na záver ešte raz otázku: Kto je pre teba Duch Svätý?