24. mája 2024

Život viery

Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva Jn 20, 19-31

Milí a draho vykúpení priatelia v stále prebiehajúcom radostnom čase veľkonočného obdobia!

Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Boh, ktorý sa v osobe Ježiša Krista stal človekom, bol mučený, odsúdený na smrť, ukrižovaný, pochovaný, aby napokon vstal z mŕtvych. Dnes v Jánovom evanjeliu prichádza medzi učeníkov s jasným odkazom: „Pokoj vám!“

Evanjelista Ján píše: „Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami.“ (Jn 20, 19) Práve tu v tejto zdanlivo beznádejnej situácii, kde učeníci sú uzavretí v miestnosti vo svojom strachu, prichádza Ježiš so slovami: „Pokoj vám!“ Ten istý Ježiš túži vstúpiť aj dnes do tvojho a môjho strachu, do tvojich a mojich obáv z budúcnosti, do tvojich aj mojich starostí, problémov, vzťahov, či chorôb, do každej jednej oblasti tvojho i môjho života vstúpiť a povedať: „Pokoj vám!“

Možno si teraz hovoríš a zažívaš to, že mňa sa to ale netýka, ja predsa nie som hodný Kristovej lásky, Kristovho pokoja. Pozývam ťa dnes, neboj sa byť ako apoštol Tomáš z dnešného evanjelia! Tomáš je ten, ktorý sa v čase Kristovho zjavenia učeníkom nenachádza s nimi zavretý v miestnosti, a keď mu učeníci povedia o tom, že videli Pána, on im hovorí: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 25) Odpoveď Ježiša na túto „nevieru“ Tomáša je jasná. Ježiš sa ukazuje Tomášovi a prichádza v sláve svojich rán, ktoré mu ukazuje.

Milovaný brat, milovaná sestra, dnes ťa chcem pozvať k životu viery s Ježišom. S Ježišom, ktorý ti aj dnes ukazuje svoje rany, oslávené rany, ktoré menia strach na pokoj, smútok na radosť, beznádej na nádej. Rany, ktoré prinášajú život. Život namiesto smrti. Je len na tebe, či dovolíš tomuto zmŕtvychvstalému Ježišovi, aby vstúpil do tvojho života, aby si aj ty dnes mohol zakúsiť, čo znamená: „Pokoj vám!“

Prajem nám všetkým požehnané veľkonočné obdobie plné milostí od zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý žije uprostred nás.