24. mája 2024

Pozvanie k premene srdca

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu „C“,  Lk 9, 28b-36

Milovaní mladí priatelia, prežívame pôstne obdobie, ktoré je pre nás pozvaním k prehodnocovaniu nášho života. Dnes nám evanjelium podľa Lukáša ponúka jednu takúto premenu. O akej premene hovoríme?

Ježiš dnes berie svojich milovaných učeníkov Petra, Jána a Jakuba na vrch. Akiste veľmi dobre vieme, čo sa na tom vrchu odohralo. Premena Ježiša a zároveň stretnutie Ježiša, Mojžiša a Eliáša s učeníkmi. Ježiš je ten, v ktorom sa stretáva Starý a Nový zákon. Ježiš je tým milovaným Synom milujúceho Otca. Ježiš je tým naplnením lásky. Toto pôstne obdobie je pre nás pozvaním k tomu, aby sme sa aj my zamysleli, kto je pre nás Ježiš, aby sme v modlitbe objavovali krásu Jeho premenenia, krásu Jeho zákona lásky. A ako to môžeme zažiť? V službe druhým ľuďom. Aj toto pôstne obdobie je pre nás pozvaním k premene nášho srdca. Od zamerania sa na naše ja k pohľadu na druhého človeka. Od ja k ty. Vari nemáme dosť príležitosti v tomto období k tomu, aby sme slúžili druhým ľuďom?

Tým najkrajším a najvznešenejším príkladom služby je pre nás samotný Ježiš. Ježiš, ktorý sa premenil pred učeníkmi – Petrom, Jakubom a Jánom, aby im zjavil, kto naozaj je. „A z oblaku zaznel hlas: ,Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!´ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.“ (Lk 9, 35) V Ježišovi odchádza to staré a ostáva iba nové. On je ten, ktorý nás pozýva k novosti našich životov. K premene srdca. Je len na tebe, či prijmeš toto pozvanie na cestu dobrodružstva. Táto cesta nie je ľahká, ale je víťazná. Ježiš je ten, ktorý má moc premeniť tvoje srdce, ak mu to dovolíš. On je ten, ktorý nám každý deň ponúka dostatok príležitosti na to byť lepšími ľuďmi. Ľuďmi, pre ktorých služba druhým ľuďom nie je cudzia, ale stáva sa ich životným štýlom. Aj o tom je pôstne obdobie. Zamýšľať sa nad tým, ako sa môžem stávať človekom podľa Ježišovho vzoru. Nech nás v tom sprevádza a požehnáva dobrý Pán Ježiš.