19. apríla 2024

Život v hojnosti

Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu, Jn 10, 1-10

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

V túto nedeľu, ktorú voláme aj nedeľou Dobrého Pastiera, nám evanjelista Ján ponúka časť evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí v obraze ovciach a ovčinci. Ježiš porovnáva zlodeja a zbojníka, ktorý hľadajú inú cestu ako vojsť do ovčinca, a pastiera oviec, ktorý vchádza do ovčinca bránou. Tohto pastiera označuje ako toho, ktorého hlas ovečky počúvajú. Tu sa nám naskytá otázka: „Kto je pre nás pastierom, ktorého hlas počúvame?“ Je to sám Ježiš Kristus, ktorý je Dobrým Pastierom alebo je to hlas mamony, či hlas sebectva? Odpoveď si môže dať každý jeden z nás. Ježišovi poslucháči nechápu obraz, ktorý im Ježiš ponúka, preto im to hovorí jednoducho a jasne, že On sám je bránou k ovciam. Ježiš Kristus je tým, ktorý sa o nás zaujíma a stará. On je tým, ktorý nás túži pásť na tých najlepších pasienkoch. Ježiš Kristus je tým, ktorý prišiel, aby sme mali život v hojnosti.

Sv. Augustín vo svojom známom vyznaní hovorí: „Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“ Každý z nás, či si to prizná alebo neprizná, má v sebe Kristov hlas Dobrého Pastiera. Hlas, ktorý nás volá po mene. Hlas, ktorý nás pozná a vie, čo potrebujeme. Častokrát je to jemný a tichý hlas, ktorý počujeme len vtedy, keď sa stíšime. Sme stvorení pre Pána a spokojnosť nachádzame jedine pri Ňom. Mnohokrát však do nášho života prichádza zlodej a zbojník. Možno je to pochybnosť, inokedy strach či obava, neskôr sebectvo či pýcha. Pre každého jedného z nás je tým zlodejom niečo iné. Dobrou správou dnešnej nedele je to, že je tu Ježiš Kristus, ktorý nás pozýva naspäť domov do ovčinca. Naspäť k Otcovi. Naspäť na tú najlepšiu lúku, či pasienku.

Aj tento čas karantény či sociálnej izolácie sa nám ponúka ako čas stíšenia a počúvania Jeho hlasu. Toho nežného a milujúceho hlasu, ktorý nevyčíta, ale odpúšťa, nezatracuje, ale otvára bránu večného života v novej kvalite vzťahov. Tu a teraz. Lebo ako na inom mieste Božieho slova nachádzame: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ (Rim 8, 28) Si povolaný, si povolaná k víťaznému životu v hojnosti, ktorý ti ponúka sám Dobrý Pastier, Ježiš Kristus. Je len na nás, či túto ponuku prijmeme a budeme nasledovať Jeho hlas. On čaká na tvoj jeden krôčik, ktorým Mu dovolíš, aby sa rozbehol za tebou. Jeho náruč je vždy otvorená.