19. apríla 2024

Radosť z prázdneho hrobu

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania Lk 24, 1-12

Milovaní mladí priatelia, dnes slávime Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania, pre nás kresťanov nedeľu všetkých nedieľ, nedeľu naplnenú radosťou z toho, že Náš Pán Ježiš Kristus už viac nie je mŕtvy a v hrobe, ale žije. Žije medzi nami a v nás. Žije uprostred našich každodenných útrap, problémov, nezhôd, či chorôb. Ježiš Kristus je ten, ktorý premohol smrť a slávne vstal z mŕtvych. Ježiš Kristus je ten, ktorý túži aj dnes naplniť tvoje i moje srdce radosťou. Radosťou uprostred každodennosti. Radosťou, ktorú nám nikto a nič nemôže vziať. Možno aj my sa mnohokrát cítime ako tie ženy, ktoré sa v dnešnom evanjeliu vybrali ku hrobu, aby pomazali Ježiša. Ako tie ženy, ktoré sa vydali hľadať mŕtveho Ježiša, a keď ho nenachádzajú, tak sa ich zmocňuje strach. Aj nám do dnešných dní zaznieva evanjeliová otázka: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ (Lk 24,5)

Milovaní mladí priatelia, Ježiš Kristus nie je v hrobe, hrob ostal prázdny a Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. On aj dnes túži žiť v našich životoch, preto nedovoľme, aby naša minulosť, či naše predstavy nám zabránili v radosti, ktorú nám Pán aj v dnešnú nedeľu chce darovať. V radosti z toho, že On je živý uprostred nás. Nech naša odpoveď na Ježišovo zmŕtvychvstanie je naša živá viera, lebo Ježiš Kristus je ten, ktorý už zaplatil za každú našu chorobu, bolesť, stratu, či neodpustenie. Ako nám na inom mieste Božie slovo hovorí: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5,17)

Milovaní mladí priatelia, prajem nám všetkým, aby sme dnes nanovo prežili veľkonočnú radosť. Radosť, ktorá pramení z Ježiša Krista. Toho Ježiša, ktorí pre teba aj pre mňa trpel, zomrel, aby napokon vstal z mŕtvych. Toho Ježiša, ktorí aj dnes túži po tvojom i mojom srdci. Toho Ježiša, ktorého láska je tá, ktorá mení okolnosti každodenného života. Ježiš je ten, ktorý teba aj mňa dnes volá na cestu dobrodružstva, lebo hrob je prázdny.