29. marca 2023

Je „ČAS NÁVRATU“

Zamyslenie na 10. nedeľu v cezročnom období B – Gn 3, 9-15

Milí mladí priatelia! V posledných mesiacoch sme neraz tak často v spoločnosti počúvali o takzvanej „mimoriadnej situácií“, ktorá bola vždy spájaná so šírením nebezpečnej choroby COVID 19. „Bohu však nič nie je nemožné“! A tak aj napriek mnohým obmedzeniam sa medzi ľuďmi za posledný čas mimoriadnymi (TV, NET, RÁDIO…) spôsobmi šírila viera. Boli to spôsoby a cesty, ktoré si počas celého „lockdownu“ nachádzala Cirkev k svojim deťom, aby cítili, že je s nimi v ich trápení – že ich neopúšťa. Takto sa naplnila stará známa múdrosť: „Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.“
A práve ten, ktorý skutočne hľadá človeka od počiatku, je sám BOH. Toto je nám dnes pripomenuté v prvom čítaní dnešnej nedele, kde je z Gn 3, 9-15 opísaná udalosť prvého pádu človeka do hriechu. Tu sa nám BOH v otázke „Kde si?“ padlému Adamovi, zjavuje ako neprestajne bdejúci a hľadajúci človeka po jeho páde. Aj keď na seba človek týmto rozhodnutím privolal trest, Boh ho neprestáva milovať, ale dáva mu prísľub záchrany.
A my sa tiež aktuálne nachádzame v tzv. „ČASE NÁVRATU“ – a to návratu do náručia Božej Cirkvi. Práve v týchto dňoch si už Cirkev hľadá spôsoby, ako by mohla milované Božie deti priviesť naspäť do svojho náručia!
Aj mňa i teba dnes hľadá Boh a pýta sa ako pred vekmi Adama: „Kde si, dieťa moje? Kde sa nachádzaš? Ako ďaleko si sa odo mňa vzdialil? Čo ťa odo mňa vzdialilo? Čo prežívaš? Čím sa trápiš?…“ Áno, Boh dnes pozýva naspäť do lona Matky Cirkvi, kde nám ON sám ponúka ozajstnú vakcínu na tvorbu duchovných protilátok v boji s akoukoľvek formou zla v našom živote. BOH túži, aby sme sa ako veriaci vrátili do chrámu, kde bude môcť zaplniť každú prázdnotu nášho srdca. Preto ako si Boh skrze Cirkev hľadá cestu k tebe i ku mne, hľadajme spôsob, ako by sme mohli nájsť cestu k nemu.
V túto nedeľu si obnovme svoju vieru i poznanie, že nie sme BOHU ľahostajní, že ON sa zaujíma o nás, hľadá nás a podáva liek či riešenie aj na ten najväčší „problém“ v našom živote! Lebo: aj keby sme boli neviem ako špinaví, ON nás očistí; aj keby sme boli neviem ako zranení, ON nás uzdraví; aj keby sme boli neviem ako smutní, ON nás poteší; aj keby sme boli neviem ako prázdni; ON nás naplní; a aj keby sme boli neviem ako hriešni, ON nám odpustí! A aj keď neviem v akom stave prídeme k nemu, ON zvolá: „Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa!“ (Lk 15, 23-24)
Vráťme sa teda k Bohu, vráťme sa k sviatostiam, vráťme sa k modlitbe, vráťme sa do chrámu. Boh nás tu bude s radosťou čakať! ON nikoho nenúti, ale pozýva! Volá „Kde si?“ a pozýva na „baránkovu svadobnú hostinu“! Prijmeš Jeho pozvanie? 🙂

Jakub