21. júla 2024

Milujte svojich nepriateľov

Zamyslenie na 7. nedeľu v Cezročnom období

Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! (Lk 6, 31) Slová nestačia. Dôležitý je skutok, lebo Ježišovo učenie je o aktívnej láske. O láske, ktorá ani nemusí nič povedať, aby bolo všetko povedané. Za ňu hovoria činy, nie slová.. Čítať o Ježišovej láske, prijímať ju a hovoriť o nej, je iba časť jej prežívania. Svedectvo lásky vydáme účinne našimi skutkami. Šírime ho, keď ním žijeme. Nech naše skutky svedčia o láske, ktorou nás Ježiš zahŕňa. Najlepší spôsob, ako hlásať evanjelium, je žiť podľa evanjelia.“ – povedal Mahatmá Gándhí. Vtedy budeme v plnosti lásky, keď aj my sami budeme tými, ktorí budú milovať. Veď láska rastie, keď ju dávame. Láska je jediné, čo rozdávaním rastie.“ – povedala Ricarda Huchová. Ježišova láska k nám nesmie zostať v nás, ale cez nás musí ísť ďalej, k druhým ľuďom, a teda aj k nepriateľom.

Milujte aj svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Buďte milosrdní, ako je milosrdný vás Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodcudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6, 27-28.36-37) Ježiš bol zhovievaví dokonca aj k tým, ktorí ho vyslali na smrť!

Mierou lásky je milovať bez miery. Nemyslime si, že ak v láske dosiahneme istý strop, už viac nepôjde zdokonaľovať sa v nej. Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.“ – povedal sv. Tomáš Akvinský.

O čom je naša viera, ak po nedeľnajšej sv.omši prídeme domov namosúrení, keď za bránou kostola ohovárame kňazov, keď súdime kto mal oblečené aké šaty? Je to vôbec viera? Recitovať nábožne modlitby o tej najväčšej láske a zdanlivo za jej chrbtom konať presný opak? O čom to je, keď počúvame za múrami kostola Božie slovo, keď podľa neho aj nekonáme? Kresťan nemá vo svojom srdci prechovávať hnev či nenávisť. Skúsme sa zamyslieť, koľkokrát sme nadávali na našich politikov. A modlíme sa vôbec za nich? Nesúdime až príliš často? Správame sa ku všetkým ľuďom s úctou, rešpektom a v prvom rade s láskou? Skús si spomenúť na človeka, ktorý ti poslednú dobu leží v žalúdku. Ten, s ktorým sa ti nevychádza dobre, ten čo ťa možno nechápe, ubližuje ti, stále kričí, je otravný, alebo sa hádate. Tak presne toho máš milovať najviac. Ťažké? Áno. Nemožné? Nie! Hoci aj nerobíš zlo nepriateľovi, jednako, ak sa od neho odvraciaš, hľadíš naňho s nechuťou a udržuješ vo svojej duši nezacelenú ranu, ktorú si od neho utŕžil, nesplnil si prikázanie, čo ti dal Ježiš.“ – povedal sv. Ján Zlatoústy. Odpúšťame tým, ktorí nám najviac ublížili? Odpustením neodpustiteľného sa človek najviac priblíži Božej láske.“ – povedala Gertruda von Le Fort. Robíme skutky lásky z vypočítavosti? Sotva sme poznali Boha, keď robíme druhým dobre, aby sme za to dostali odmenu, hoci až vo večnosti.

Ľudia nebudú rozumieť, že veríme v milujúceho Boha, keď skrze nás nepocítia pomoc, prijatie a odpustenie. Keď uvidia, že sme inakší, že dokážeme byť prívetiví, zhovievaví, nežní, súcitní, tak im naše slová o nekonečnej Láske budú bližšie.

Ivana