21. júla 2024

Múdrosť

Zamyslenie na 32. nedeľu v Období cez rok „A“; Mt 25, 1-13

Milovaní priatelia, Ježiš nám v dnešnom evanjeliu opäť ponúka podobenstvo o Nebeskom kráľovstve. Tentokrát ho prirovnáva k desiatim pannám. Možno si aj ty kladieš otázku, prečo práve k pannám? Päť z nich Ježiš označuje ako nerozumné a päť ako múdre. Aký je rozdiel medzi nerozumnými pannami a tými múdrymi v tomto podobenstve?

„Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.“ (Mt 25, 3-4) Ako vidíme, aj nerozumné, aj múdre panny mali so sebou lampy. Lampa je na to, aby svietila. Ako na inom mieste Božie slovo hovorí: „Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5,14) To my, Božie deti, Božie stvorenie sme lampami. V čom teda spočíva rozdiel medzi pannami? Ako vieme, aj nerozumné, aj rozumné mali lampy. To znamená, že každý jeden človek je v Ježišových očiach lampou. Na tomto mieste si môžeme položiť otázku, čo teda predstavuje olej, ktorý je rozdielom medzi nerozumnosťou a múdrosťou? V čom spočíva to, či lampa nášho života svieti alebo nie?

Môžeš mať vyštudované tri vysoké školy, byť úspešným podnikateľom a predsa môžeš počuť od Ježiša slová ako tých päť nerozumných panien: „‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ (Mt 25, 12) V čom teda tkvie pravá múdrosť? Čo je tým olejom? Ako vieme, naša slabosť a hriech je to, čo nás oddeľuje od milujúceho Boha. Ale sú teda naše dobré skutky, tým olejom? Určite sú dobré skutky prospešné, ale iba to rozhodne nestačí. Ježiš nám dáva odpoveď na to, čo alebo kto je tým najdôležitejším. A je to On sám. On, ktorý je Bohom aj človekom. On, ktorý chápe našej slabosti. On, ktorý hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5) Boh sám je zdrojom našej múdrosti. On je ten, ktorý nás inšpiruje k tomu, čo v živote máme a nemáme robiť, akou cestou sa máme alebo nemáme vydať. On nás pozná a vie, čo je pre nás to najlepšie. Otázka znie, či sa chceš vydať na cestu dobrodružného života s Ním? Lampou už si, je len na tebe, či si so sebou zoberieš aj olej Ducha Svätého.