24. mája 2024

Vy ste soľ zeme…

Zamyslenie na 5.nedeľu v cezročnom období Mt 5, 13-16 – „Vy ste soľ zeme…“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

V dnešnú piatu nedeľu v období cez rok nám liturgia ponúka stať z piatej kapitoly evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom tú známu vetu: „Vy ste soľ zeme.“ Pri tejto vete sa nám ponúkajú otázky: „Som soľou zeme? Som svetlom sveta? Som svetlom pre mojich rodičov, súrodencov, priateľov, kamarátov v škole, v práci? Alebo som svietnik položený pod mericou?“ Mnoho mladých ľudí, a nielen tých, v dnešných časoch zažívajú stav stratenosti, zúfalstva, beznádeje a možno aj depresie. Častokrát sa nevieme rozhodnúť pri výbere strednej, či vysokej školy, budúceho povolania, či životného partnera, či partnerky. Mnohokrát si možno kladieš otázku: „Ako sa z toho všetkého dostať von? Ako poraziť zúfalstvo, beznádej, či depresiu?“ Odpoveď je pritom tak jednoduchá. Prísť bližšie k Ježišovi, aby ti mohol hovoriť, tak ako učeníkom. Myslíš si, že učeníci nezažívali situácie, ktoré zažívaš ty? Som si istý, že ich zažívali, aj keď už poznali Ježiša. Možno si na tom podobne ako apoštol Peter, ktorého Ježiš volá, aby kráčal po vode, ale on sa namiesto toho zľakne búrky. To znamená, že aj tak veľký apoštol, akým bol sv. Peter mal strach. A aj jemu, rovnako ako všetkým učeníkom, tak ako aj dnes nám hovorí: „Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Ty aj ja máme možnosť denno – denne prichádzať bližšie k Ježišovi, aj pomocou sviatostí, ktoré nám ponúka Cirkev. Ty aj ja sa môžeme nanovo zapaľovať jeden od druhého, samozrejme, ak svietime, ak sme soľou. Nebojme sa preto viac dôverovať Učiteľovi, ktorý je dobrý a stará sa o nás. Nenechajme, aby nás búrka, ktorá na nás číha odradila od stretnutia sa s Ježišom, ktorý je Pánom nad každou búrkou, ale učme sa od Toho, ktorý je tichý a pokorný srdcom. Dovoľme Mu, aby premieňal naše srdcia, na srdcia plné lásky k ľuďom okolo nás. Srdcia, ktoré napriek neistote vedia, Komu uverili.