19. apríla 2024

SVADOBNÝ ZÁZRAK

Zamyslenie na 2. nedeľu v Cezročnom období „C“; Jn 2, 1-11

Drahí mladí priatelia! Veríte na zázraky? Ja áno! Osobne som v živote zažil už veľa tých malých a niekedy i väčších zázrakov. Aj dnes sa vo svete zázraky dejú, len si ich treba všímať a počuť o nich. No existujú aj iné zázraky. Už len samotný svet je takým veľkým zázrakom. A všetko, čo sa v ňom nachádza, je takým veľkým zázrakom: príroda, moria, rieky, hory, lesy, podmorský i vzdušný svet… To všetko sú zázraky, ktoré vykonal Ktosi, ktorý to všetko stvoril. Je to Boh, ktorý nad nami bdie a stará sa o nás. Boh, ktorý nás nekonečne miluje. Mohli by sme povedať, že všetko, čo stvoril Boh, je takým Božím zázrakom. Kto je však vrcholom týchto všetkých zázrakov v stvorení? No predsa človek. My ľudia sme tým najväčším Božím zázrakom, ktorý sa mu podaril. Lebo sme boli zázračne stvorení na Boží obraz a Božiu podobu. My všetci sme dielami Božích rúk.

A práve téma zázraku a Božieho zjavenia rezonuje aj v dnešnom Božom slove. Božie slovo dnešnej nedele nám ponúka udalosť prvého zázraku Pána Ježiša, ktorý urobil na židovskej svadbe v malej dedinke Kána Galilejská. Dôvod, prečo sa číta tento úryvok z 2. kapitoly Jánovho evanjelia práve v dnešnú nedeľu (druhú nedeľu po slávnosti Zjavení Pána), nachádzame v záverečnej vete dnešného evanjelia: „Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.“ (Jn 2, 11)

Drahí mladí priatelia! Manželstvo je úžasná vec. Boh nás takto stvoril, ako muža a ženu. Pozýva nás k spoločenstvu s ním i s ľuďmi navzájom. Ak si raz nájdete tých pravých životných partnerov a partnerky, a ak sa raz budete vy dievčatá vydávať a vy chlapci ženiť, nezabudnite pozvať na svadbu i do svojho života Pána Ježiša, ktorí vás chce požehnať. Manželstvo je sviatosť v Cirkvi a zároveň životné povolanie pre obidvoch manželských partnerov, v ktorom majú prežiť svoj vzájomný život. Manželstvo je teda takým skutočným zázrakom a sprítomnením Krista a Božej lásky pred celým svetom. Ak chcete, aby vaše manželstvá fungovali a trvali, musia neustále čerpať posilu z tohto nevyčerpateľného zdroja a prameňa, ktorým je živý Ježiš Kristus prítomný v Najsvätejšej sviatosti oltárnej – Eucharistii, Božom slove a pokladoch Cirkvi.