8. júna 2023

17. november: Výlet mladých na vrch Jánošíkova bašta

Počas Týždňa cirkvi pre mládež, 17. novembra 2021 Vás pozývame na Výlet mladých na vrch Jánošíkova bašta(523 m n. m.) a púť mladých do diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

(režim OTP)

Prihlasovanie na tomto linku

Program je nasledovný:

  • 08:15   – začiatok z vlakovej stanice Kysak; výstup na vrch Jánošíkova bašta;
  • pešia púť z Kysaku do Obišoviec;
  • sv. omša v diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach;
  • agapé v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach