21. februára 2024

Zázrak

Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.  Žalm 98, 1

Mám rada žalmy, lebo vždy vystihnú to, čo prežívam. Niekedy oveľa lepšie ako ja. V posledných dňoch, aj dnes, počas svätej omše znejú slová o zázrakoch, veľkých veciach, ktoré robí Boh. A ja tak rozmýšľam, aký zázrak urobil naposledy v mojom živote…

Nikedy máme pocit, že žiaden. Nič veľké sa neudialo, ale to len preto, lebo zázrak vnímame ako niečo nadprirodzené, mohutné, veľké, niečo waaaau.

Zázrak v Ježišovej dobe znamenal aj bežnú vec, ktorou však Boh chcel človeku niečo povedať. Zázrakom boli Jozefove sny, zázrakom boli Ježišove slová: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ Zázrakom bol aj jednoduchý rozhovor s Nikodémom, ktorý ho zmenil.

Zázrakom v mojom živote je to, že som urobila skúšky, že mi Boh pomáha v práci, ale aj to, že mi cez rôznych ľudí v rovnakom čase posiela svoje „odkazy“. A mnoho iných zázrakov, ktoré nie sú vidieteľné, nepíšu o nich v novinách a nikto o nich nevie. Len ja a On. A to stačí. Lebo mení moje srdce a to je najväčší zázrak.

A aký zázrak naposledy vykonal v Tvojom živote?