19. apríla 2024

„PÁN zastavil sa na brehu…“

Zamyslenie na 5. nedeľu cez rok „C“, Iz 6:1-8; 1 Kor 15:1-11; Lk 5:1-11

Milí priatelia! Rok sa akosi rozbehol a my už prežívame 5. nedeľu v období cez rok. Aj v tento deň k nám prichádza PÁN, aby svojím slovom očistil pery, uschopnil nohy a oslobodil srdce k realizácií jeho diela lásky v nás.

Dnes vo všetkých čítaniach počúvame, ako BOH koná v „obyčajných“ hriešnikoch spásu. Dnes mi Božie slovo ponúka široké spektrum myšlienok na oživenie viery a znovu vykročenie na ceste za Cieľom. Dnes možno prichádzam k Bohu v osobe proroka Izaiáša, ktorého potrebuje Boh očistiť, aby „zmizla tvoja vina a tvoj hriech (bol) zmytý“. (Iz 6:7) Alebo dnes stojím pred Bohom ako „nedochôdča“ Pavol, ktorý sám zo seba (v niečom) nie je schopný vykročiť na ceste k Bohu, ale Boh ho uschopňuje a on koná veľké veci. Alebo tu ostávam akoby len v nemom úžase či strachu z Božej veľkosti v pohľade na svoju úbohosť, kde mi Ježiš, ako Petrovi oslobodzuje srdce od strachu, pretože ON a jeho milosrdenstvo je väčšie ako ktorýkoľvek môj hriech, slabosť či strach…

Dnes mi teda Boh neprináša pohľad ľudský na môj život, ale vtláča mi do srdca logiku jeho milosrdenstva, prostredníctvom ktorej sa opäť môžem stretnúť s Jeho nežnosťou a láskou. Áno, ani ja sa nemám na seba pozerať ako človek, ale ako ma vidí Boh. On ma vidí ako OTEC! A Otec sa nevie pozrieť na svoje dieťa ináč, ako očami lásky!

Áno, ako pred niekoľkými rokmi povedal Sv. Otec František: „Z ľudského pohľadu si myslím, že medzi hriešnikom a svätým musí byť odstup. A, popravde, je to práve moja hriešnosť, ktorá si žiada, aby sa Pán odo mňa nevzďaľoval, rovnako, ako sa lekár nemôže vzdialiť od toho, kto je chorý.“ (Pápež František pred modlitbou Anjel Pána: 07.02.2016)

Pán sa dnes zastavil na brehu môjho života a chce vstúpiť do loďky môjho srdca…, aby som sa nespoliehal na svoje schopnosti, ale na Božie uschopnenie. Nech ma preto tieto slová sprevádzajú aj v najbližšie dni môjho kráčania uprostred všetkých prekážok, ktoré sú pre Boha ničím v porovnaní s jeho mocou a láskou ku mne! 🙂

Dominika a (Jakub) 😀